11 września 2017

Dokumenty ZSP nr 1

Statuty

• Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku

Obowiązujące od 1 grudnia 2017 roku.

Statut Przedszkola Publicznego nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

UCHWAŁA NR 11/ 2017 Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 we Włocławku z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie wydania statutu Przedszkola Publicznego nr 6 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  NR 6 W ZESPOLE SZKOLNO–PRZEDSZKOLNYM NR 1 IM. PLANETA RADOŚCI WE WŁOCŁAWKU uchwalony 14 listopada 2017r.

Statut Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

• UCHWAŁA NR 10/2017 Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 we Włocławku z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie wydania statutu Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 we Włocławku na podstawie  ustawy Prawo oświatowe.

• STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 WE WŁOCŁAWKU uchwalony 14 listopada 2017r.

• WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 WE WŁOCŁAWKU

 

Obowiązujące do 30 listopada 2017 roku.

• Statut Przedszkola Publicznego nr 6 „Planeta Radości” We Włocławku (obowiązujący do 30.11.2017r.)

• Statut Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku z dnia 31-01-2012r. – tekst jednolity opublikowany dnia 31-08-2015r. (obowiązujący do 30.11.2017r.)

Regulaminy

• Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego nr 6 w ZSP nr 1 we Włocławku

bip14